Pracownicy

Sekcja Płac informuję, że następuje zmiana firmy ubezpieczeniowej. W związku z powyższym konieczne jest wypełnienie nowej deklaracji przystąpienia. Prosimy o pilny kontakt z Sekcją Płac, Teatralna 25 pokój 114 (I piętro),  Tel. 095 7216-024 i 095 7279-514

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypomina, iż do 15 maja 2019 r. nalezy złożyć oświadczenie o dochodach, a do dnia 31 maja 2019 r. należy złożyć wniosek o wczasy pod gruszą.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top