|   EN

W dniach 19-20 września 2019 roku w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja NaukowaJaka Europa? Napięcia integracji europejskiej – perspektywa interdyscyplinarna”. Jej organizatorem był Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; współorganizatorami: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oraz Miasto Kraków.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele wszystkich ważnych ośrodków akademickich zajmujących się badaniami nad procesem integracji europejskiej. W trakcie obrad swoje wystąpienia zaprezentowali także pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W pierwszym dniu konferencji w panelu „Wybory do Parlament Europejskiego 2019 roku i ich konsekwencje znaleźli się dwaj pracownicy naszej Uczelni. Prof. dr hab. Zbigniew Czachór przedstawił wystąpienie na temat: „Unia Europejska po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Dalszy rozwój współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi”. W tym samym panelu dr Tomasz Marcinkowski omówił uwarunkowania europejskie i polskie ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Z kolei w popołudniowej części pierwszego dnia konferencji w panelu zatytułowanym „Wymiary i problemy bezpieczeństwa europejskiego” swoje wystąpienie „Unia Europejska wobec zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego” zaprezentował dr Juliusz Sikorski. Natomiast następnego dnia obrad w panelu „Prawne aspekty integracji europejskiej” dr Jacek Jaśkiewicz przybliżył problematykę „Ograniczenia barier administracyjnych i prawnych w polityce transgranicznej UE”.

W trakcie krakowskiej konferencji uczestnicy dyskutowali w 10 panelach. Wygłoszono ponad 80 wystąpień. Ich tematyka dotyczyła tytułowego pytania – Jaka Europa? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano na płaszczyźnie interdyscyplinarnej. Wymiana wiedzy, żywa dyskusja i inspirujące pytania wskazują na wagę podjętego problemu i jego dużą wartość heurystyczną.

 

dr Tomasz Marcinkowski

Back to top