|   EN

 

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej               

pt. Owady i ptaki w kulturach świata,

która odbędzie się w dniach 14 – 15 – 16 października 2019 r.

Postrzeganie otaczającego świata i żyjących w nim zwierząt oraz ich wpływ na funkcjonowanie społeczne człowieka od lat pozostają żywe zarówno w zainteresowaniach badawczych przedstawicieli różnych dziedzin nauki, jak i percepcji każdej wrażliwej osoby. Zmiany w relacjach  człowiek – zwierzę zachodzą nieustannie, choć w różnym tempie i zakresie, czego przykładem może być ewoluujący społecznie obraz ptaków i owadów oraz poszerzająca się wiedza o wyżej wymienionych. Im to organizatorzy konferencji chcą poświęcić to interdyscyplinarne spotkanie naukowe. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych dziedzin nauki i pracy, badaczy i praktyków żywo zainteresowanych przeszłością, teraźniejszością, a nawet przyszłością ptaków i owadów nie tylko w najbliższej nam kulturze polskiej, ale i w kulturach świata.

Zgłoszenia oraz tytuły referatów prosimy przesyłać do 15 lipca 2019 r.: joarutpwsz@wp.pl

Organizatorzy planują wydanie publikacji pod tytułem Owady i ptaki w kulturach świata, złożonej z wygłoszonych podczas konferencji referatów i wystąpień.

            Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie ok. 350,- zł. Dokładny adres ośrodka oraz numer konta podamy w programie konferencji, który prześlemy w terminie późniejszym.

                                                                                  Z wyrazami szacunku

Sekretarz konferencji: dr Joanna Rutkowska

                               Kierownik naukowy konferencji:

                                                                 prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top