Dnia 17 maja br., w ramach VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej, odbyło się dyktando Gorzowski Mistrz Ortografii.

Już dzisiaj w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wielkopolskim, w godz. 18:00-19:30 odbędzie się Koncert Zespołów Uniwersyteckich w ramach VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej AJP.

W ramach VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Nauka pn. : Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza. 

W dniu 8 maja 2019 r. w Bibliotece Głównej AJP w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce V Ogólnopolska Konferencja Studencka „Młodzi dla Bezpieczeństwa. 15 lat członkostwa w UE”.

Patent: urządzenie do frezowania rowków w ścianie

Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Student: Jerzy Jędrzejewski

Kierunek: mechanika i budowa maszyn I stopień

W dniach 29.04 – 3.05. 2019 roku przebywałem w ramach stypendium Erasmus+ na Akademii Edukacji w Wilnie Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W trakcie pobytu wygłosiłem cykl wykładów pt. Przestępstwo, przestępcy i prawo karne w Polsce po II wojnie światowej (1945-1950) dla studentów kierunku filologia polska. Wykład, choć nie związany bezpośrednio z przedmiotem studiów, spotkał się z zainteresowaniem studentów. W trakcie pobytu na wileńskim wydziale Uniwersytetu Witolda Wielkiego życzliwą opiekę zapewnił doc. dr Romuald Naruniec.

Stypendium było nie tylko okazją do spotkania z wileńskimi naukowcami i studentami ale także pozwoliło na zebranie wielu interesujących materiałów badawczych dotyczących zastępców senatorów Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, znajdujących się w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym.

dr Karol Siemaszko

W dniach 9 -11 kwietnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+  prof. AJP dr hab. Ewa Ryś, prof. AJP. dr hab. Karol Mausch złożyli wizytę w Śląskim Uniwersytecie w Opavie. W trakcie pobytu przeprowadzono wykłady dotyczące edukacyjnych aspektów sensu życia oraz zdrowia. Po wykładach miała miejsce dyskusja dotycząca problemów egzystencjalnych młodych ludzi, m.in. samobójstw, niskiego poczucia sensu życia, dystresu towarzyszącego fazie młodości i wczesnej dorosłości. W trakcie wizyty odbyły się także spotkania z władzami oraz wykładowcami Wydziału Polityki Publicznej, w czasie których przedstawiono propozycje dalszej współpracy w obszarze dydaktycznym i naukowym. Uczestnictwo w programie Erasmus+ dało możliwość zdobycia nowych doświadczeń pozwalających lepiej zrozumieć społeczne, kulturowe i egzystencjalne konteksty ludzkich spraw oraz wyłonić czynniki pozwalające opracować model badań naukowych, które pozwolą wyjaśnić szeroko rozumiane zjawisko zdrowia.

prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

prof. AJP dr hab. Karol Mausch

Wizyta w Ostrawie, Republika Czeska

W dniach 25-29 marca 2019 r. pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik zakładu) i dr Anna Bielewicz-Dubiec odbyły wizytę w ramach programu Erasmus+ na uniwersytecie w Ostrawie w Republice Czeskiej, gdzie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa (składnia języka niemieckiego), metajęzyka biznesu oraz dydaktyki języka niemieckiego ze szczególnym odniesieniem do najnowszych badań dotyczących strategii uczenia się. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z kierownikiem (prof. Lenka Vaňková) i wykładowcami zakładu Języka Niemieckiego (Department of German Studies), były liczne okazje do wymiany myśli i doświadczeń związanych z kształceniem na kierunku filologia niemiecka. Pracownicy obserwowali i asystowali w różnych zajęciach językowych. Wizyta na Ostravska Univerzita okazała się być owocnym i bardzo interesującym doświadczeniem.

dr Joanna Dubiec-Stach

dr Anna Bielewicz-Dubiec

Lokalizacja

Kontakt

Back to top