W dniach 19 – 23 sierpnia 2019 r. w ramach programu Erasmus + (Staff Mobility For Training) przebywałam w Bibliotece Uniwersyteckiej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Celem mojego wyjazdu było pozyskanie materiałów źródłowych niezbędnych do prowadzenia dalszych badań w zakresie lingwistyki tekstu, frazeologii, leksykografii i glottodydaktyki w odniesieniu do pary językowej niemiecko-polskiej. Wyniki realizowanych przeze mnie prac badawczych – między innymi w formie artykułów – zostaną złożone do publikacji w czasopismach naukowych, część z nich przedstawię również podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Renata Nadobnik

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 9 września br. zmarła prof. dr hab. Ewa Wiegandt.

W roku akademickim 2018/2019 (od września 2019r.) uruchomiliśmy studia podyplomowe
w zakresie: PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Z NAUCZANIEM ZINTEGROWANYM.

Pierwsze zajęcia planowane są na 27 - 29 WRZEŚNIA 2019 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Justyna Kopaniecka tel.: 95 7216035.

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Dla Studentów/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

KWERENDA

Od 22.07.2019 do 26.07.2019r., w ramach wyjazdu pracowników w programie Erasmus+, przebywaliśmy w stolicy Niemiec, aby przeprowadzić kwerendę w dwóch bibliotekach tego miasta. Były to biblioteka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (niem. Freie Universität Berlin) oraz biblioteka Uniwersytetu Humboldtów (niem. Humboldt-Universität zu Berlin). Obie biblioteki uniwersyteckie należą do największych bibliotek w Niemczech.

Wolny Uniwersytet w Berlinie, założony w 1948r., znajduje się w południowo-zachodniej części miasta, w spokojnej i uroczej dzielnicy Dahlem. Zaś Uniwersytet Humboldtów, z 1809r., należący do najstarszych w Berlinie, swoją główną siedzibę ma w centralnej części miasta, w dzielnicy Mitte.

Każdego dnia pozyskiwaliśmy w bibliotekach nowe informacje i mieliśmy możliwość gromadzenia przydatnych materiałów, które z pewnością przyczynią się do wzbogacenia naszej wiedzy oraz realizowania naszych prac badawczych. Pobyt ten nakłonił nas też do refleksji nad swoim materiałem badawczym, co z pewnością przełoży się na kolejne etapy naszego rozwoju zawodowego.

dr Anna Bielewicz-Dubiec

dr Joanna Dubiec-Stach

dr Rafał Piechocki

W 2018 r. w gorzowskiej AJP otrzymano pierwsze struktury grafenowe o charakterze przestrzennym. Badania przeprowadzone w University of Utah (USA) i Rhodes University (RPA) potwierdziły, ze jest to grafen i redukowany tlenek grafenu w postaci drutu węglowego. Zaobserwowany przez mgr. inż. Krzysztofa Jankowskiego efekt może stać się wstępem do rozwoju metod lukowych w procesie wytwarzania czystego grafenu.

Uwaga!

Z powodu awarii systemu bibliotecznego w Bibliotece Głównej zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu. 

Biblioteka Wydziału Humanistycznego w sierpniu będzie nieczynna. We wrześniu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top