|   EN

Dnia 30 września 2019 r. odbyła się pierwsza w dziejach Uczelni publiczna obrona rozprawy doktorskiej Językowo-kulturowa kreacja rodziny w powieściach Wiesława Myśliwskiego, której autorem jest Wojciech Kuska.

 

Pan Wojciech Kuska jest wykładowcą Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie prowadzi przede wszystkim blok przedmiotów związanych z funkcjonowaniem współczesnych mediów.

Wojciech Kuska jest także dziennikarzem od roku 1992. Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynał od Radia „Gorzów”. Pracował również w „Głosie Wielkopolskim”, a od 1998 roku jest dziennikarzem TVP3. Jest autorem filmów dokumentalnych, takich jak: Biskup nowych czasów (2010) - o bp. Wilhelmie Plucie, Niezależni (2012) – poświęconego podziemnej organizacji Ruch Młodzieży Niezależnej oraz Miasto w stanie (2016) – o pierwszych godzinach stanu wojennego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zafascynowany prozą Wiesława Myśliwskiego obronił rozprawę doktorską o języku powieści pisarza.

Promotorem jest prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, a promotorem pomocniczym dr Joanna Rutkowska.

Recenzentami rozprawy są  prof. dr hab. Władysława Bryła z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Andrzej Sieradzki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Panu doktorowi Wojciechowi Kusce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej.

Back to top