|   EN

Zapraszamy serdecznie do udziału w anonimowym badaniu Centrum AMRON dotyczącym rynku najmu nieruchomości. Udział studentów jest bardzo ważny.

Ankieta ma na celu zdiagnozowanie sytuacji mieszkaniowej studentów i stanowić będzie podstawę do publikacji ogólnopolskiego raportu. Wszystkie odpowiedzi zostaną poddane analizie, a wnioski opublikowane w postaci broszury.

Analiza, przeprowadzana przez Centrum AMRON we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości, ma dostarczyć przekrojowej wiedzy na temat podstawowych warunków najmu, jego kosztów, preferencji po stronie najemców oraz stopnia formalizacji zjawiska najmu. Stanowić będzie także cenną wiedzę dla wynajmujących w zakresie zainteresowania studentów wybranymi typami nieruchomości, liczbą pokoi, liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a także czynników, które mają znaczenie przy wyborze studenckiego miejsca zamieszkania.

Efektem tegorocznego badania będzie trzeci raport dotyczący sytuacji mieszkaniowej polskich studentów – dotychczasowe raporty dostępne są pod adresem: https://amron.pl/strona.php?tytul=studenci-na-rynku-nieruchomosci.

Jednak tegoroczna edycja będzie wyjątkowa ze względu na wyjątkowy czas pandemii. Chcemy zbadać, jak kolejne lock-downy i studia on-line wpłynęły na obecną sytuację mieszkaniową studentów, ale również, czy i jak bardzo pandemia wpłynęła na preferencje mieszkaniowe i przyszłe decyzje studentów dotyczące miejsca zamieszkania.

Link do ankiety: https://forms.office.com/r/drJ02yYpVx

Back to top